Về chúng tôi

TalentLearn là tổ chức đào tạo chuyên về phát triển và nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc cho các cá nhân và tổ chức.

Chúng tôi hướng đến những chương trình đào tạo cốt lõi, hữu ích và phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển năng lực nghề nghiệp dành cho học viên của mình.

29 Tháng Mười Một, 2019

0 responses on "Về chúng tôi"

Leave a Message

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

TalentLearn là một tổ chức đào tạo chuyên về phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Liên Hệ

  • 22 An Điềm, Phường 10, Quận 5,
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028 3859 2998
  • Hotline: 096 241 54 98
  • Email: training@talentlearn.com

Chia sẻ với mọi người

top
©2020 TalentLearn. All rights reserved.