Phương pháp đào tạo

Tại TalentLearn, chúng tôi hiểu rằng bản chất của đào tạo không phải là đem đến những điều mới mẻ mà đơn giản chỉ là làm mọi thứ trở nên dễ dàng và hiệu quả

hơn trong công việc của các cá nhân hay doanh nghiệp.

 

Phương pháp đào tạo của chúng tôi tập trung vào việc: 

_ Xác định rõ mục tiêu đào tạo của cá nhân và doanh nghiệp 

_ Lập kế hoạch đào tạo dựa trên mục tiêu đã xác định 

_ Xây dựng nội dung đào tạo chi tiết 

_ Kiểm định mức độ phù hợp của nội dung đào tạo trong thực tế và hoàn thiện nội dung đào tạo 

_ Triển khai đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo 

_ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo 

 

Và ở mỗi việc, chúng tôi làm mọi thứ ở sự chuyên nghiệp cao nhất.

 

Về chúng tôi

TalentLearn là một tổ chức đào tạo chuyên về phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Liên Hệ

  • 22 An Điềm, Phường 10, Quận 5,
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028 3859 2998
  • Hotline: 096 241 54 98
  • Email: training@talentlearn.com

Chia sẻ với mọi người

top
©2020 TalentLearn. All rights reserved.