Nếu Quý Công ty có thông tin nào chưa rõ hay có quan tâm đăng ký tham gia các khóa học của TalentLearn, ở cả hình thức đào tạo tập trung (Public Training) hay đào tạo tại Công ty(In-house Training), xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin: Hotline: 096 241 54 98 hoặc Email: training@talentlearn.com

Về chúng tôi

TalentLearn là một tổ chức đào tạo chuyên về phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Liên Hệ

  • 22 An Điềm, Phường 10, Quận 5,
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028 3859 2998
  • Hotline: 096 241 54 98
  • Email: training@talentlearn.com

Chia sẻ với mọi người

top
©2020 TalentLearn. All rights reserved.