CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


 
Kỹ Năng Lãnh Đạo & Quản Lý

 

 

Kỹ Năng Kinh Doanh & Bán Hàng

 

 

Kỹ Năng Phát Triển Bản Thân

 

Kỹ Năng Tiếng Anh & Tin Học

stripeimg

 

 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠOXác định rõ mục tiêu đào tạo của cá nhân và doanh nghiệp

Lập kế hoạch đào tạo dựa trên mục tiêu đã xác định

Xây dựng nội dung đào tạo chi tiết

Kiểm định mức độ phù hợp của nội dung đào tạo trong thực tế và hoàn thiện nội dung đào tạo

Triển khai đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo

 

 

 

Bạn muốn nhận thông tin

chương trình đào tạo từ chúng tôi?

 

 

 

 

GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

Về chúng tôi

TalentLearn là một tổ chức đào tạo chuyên về phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Liên Hệ

  • 22 An Điềm, Phường 10, Quận 5,
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028 3859 2998
  • Hotline: 096 241 54 98
  • Email: training@talentlearn.com

Chia sẻ với mọi người

top
©2020 TalentLearn. All rights reserved.